qimiaodingzhi.net
当前位置:首页>>关于土加偏旁组成新字有哪些的资料>>

土加偏旁组成新字有哪些

土字可以加什么偏旁组成字肚、杜、吐、牡、社、灶、王、寺、至、圣、庄、尘、圭、钍……

王(国王) 杜(杜绝) 肚(肚皮) 寺(寺庙) 至(至少) 灶(炉灶) 圣(圣贤) 吐(吐气) 庄(庄严) 尘(灰尘) 丑(丑陋) 里(表里) 圭(圭臬) 冉(冉冉) 钍(钍铀)

杜(杜绝) 肚(肚皮) 寺(寺庙) 灶(炉灶) 吐(吐气) 庄(庄严) 尘(灰尘) 丑(丑陋) 冉(冉冉) 钍(钍铀) 圣(圣贤) 至(至少)

土字加一个偏旁有:杜(杜绝);社(社会);圣(圣贤);灶(灶台);吐(吐气);庄(庄严);尘(尘土);冉(冉冉);至(至少);肚(肚子).

坤,起名带土字偏旁的汉字(一) 塄léng, ruán, tuó, 堠hòu, huāng, 堪kān,块kuài, 报bào, , wān, 堰yàn, 堙yīn, jiē, 场cháng, chéng,

尘 杜 肚 社 吐 灶 庄 牡 芏 钍

土加偏旁变新字再组词 社 (社会) 杜(杜绝) 肚(肚皮) 寺(寺庙) 至(至少) 灶(炉灶) 圣(圣贤) 吐(吐气) 庄(庄严) 尘(灰尘)牡 (牡丹)七(过去) ……

王(国王) 杜(杜绝) 肚(肚皮) 寺(寺庙) 至(至少) 灶(炉灶) 圣(圣贤) 吐(吐气) 庄(庄严) 尘(灰尘) 丑(丑陋) 里(表里) 圭(圭臬) 冉(冉冉) 钍(钍铀)

加“木”成“杜” 加“广”成“庄” 加“月”成“肚”

土部 土 去 圣 圩 圬 圭 寺 在 至 尘 圪 老 考 圳 圾 圹 圮 圯 地 场 坛 坏 坜 址 坚 坝 坐 坌 圻 坂 均 坍 坎 坞 坟 坊 坑 块 坠 坳 灶 坪 坷 茔 坩 坯 垄 坫 垆 坦 坤 垧 丘 坻 坼 坨 垃 幸 坡 坭 坳 型 垩 垭 垣 垮 垤 城 垫 垌 垲 埏 垡 垧 垢 垛 垴

tongrenche.com | 9213.net | fkjj.net | dkxk.net | 6769.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qimiaodingzhi.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com